ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ – ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ


Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι ο Ετήσιος Χορός του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:30 στο κέντρο διασκέδασης έβδομο (7ο) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Σας παρακαλούμε θερμά για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας να δηλώσετε συμμετοχή έως την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 συμπληρώνοντας τον επισυναπτόμενο πίνακα. Στην εκδήλωση μπορούν εκτός τους συγγενείς να παραβρεθούν και φιλικά πρόσωπα. Για τους συναδέλφους από την Ξάνθη και την Κομοτηνή στον επισυναπτόμενο πίνακα θα πρέπει να δηλώσουν αν επιθυμούν να μετακινηθούν με ΙΧ η με το λεωφορείο του ΔΠΘ το οποίο θα διατεθεί στον σύλλογο από το Πανεπιστήμιο. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν στον συνάδελφο κ. Χρήστο Βαρσαμακίδη e-mail cvarsama@admin.duth.gr τηλ εσωτ. 76173

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Π.Θ Ο ΒΙΖΥΗΝΟΣ

Δήλωση συμμετοχής στον ετήσιο χορό