ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ διενέργειας δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών έτους 2024 για τις ανάγκες της Κοσμητείας και της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΣΕΓΔ 2024.pdf