ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ


Π4_ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΚΗΡ.ΥΠ_.pdf