Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΓΔ.pdf