ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ διενέργειας δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών έτους 2023 για τις ανάγκες της Κοσμητείας και της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας.


Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης Επιτροπών της ΣΕΓΔ 2023