ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕΓΔ ΤΟΥ ΔΠΘ 23-06-2021


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pfd

Πρακτικό εκλογής Κοσμήτορα της ΣΕΓΔτου ΔΠΘ-signed