Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς (Β΄έτος έως πτυχίο) για υποβολή αίτησης σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pfd

Ανακοίνωση προς τους προπ. (Β΄έτος έως πτυχίο) υποβολή αίτησης σίτισης 2021-22