Ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ των δυο Τμημάτων της Σχολής στην Κοσμητεία ΣΕΓΔ 06-07-2021


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pfd

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΕΓΔ ΔΠΘ.pdf