Διεύθυνση

Διεύθυνση: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αθανασίου Πανταζίδου 193, T.K. 68200 – Ορεστιάδα

Tηλ: +30 2552041106 (εσωτ. 41106)

e-mail: skourets@admin.duth.gr

Τηλέφωνο: 2552041106 (εσωτ. 76106)

Email: skourets@admin.duth.gr