Διατελέσαντες Κοσμήτορες και Πρόεδροι


ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.
2021 –:Καθηγητής Γαλατσίδας Σπυρίδων
2013 – 2021 : Καθηγητής Σπυρίδων Κουτρούμπας

ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
1999 – 2004: Κωνσταντίνος Σιμόπουλος – Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
2004 – 2008: Γεώργιος Βασιλείου – Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2008 – 2012: Σπυρίδων Κουτρούμπας – Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2013 – 2013: Ζαφείρης Άμπας – Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2013 – : Ευγενία Μπεζιρτζόγλου – Καθηγήτρια Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
1999 – 2005: Κωνσταντίνος Σίδερης – Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
2005 – 2007: Αθανάσιος Καραμπίνης – Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
2007 – 2010: Σάββας Τοκμακίδης – Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
2010 – 2012: Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης – Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Νομικής
2013 – 2014: Κωνσταντίνος Σούτσας – Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
2014 – : Λάζαρος Ηλιάδης – Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων