Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.


ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ευστάθιος Τσαχαλίδης – Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Γεώργιος Βασιλείου – Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Κωνσταντίνος Σούτσας – Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΕΣ (λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας)
Ελένη Κωτούλα – Συκά – Καθηγήτρια Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

– ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ζαφείρης Άμπας – Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης