Κοσμητεία


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η Σχολή συστάθηκε το 2013 (ΠΔ 86/2013) και αποτελείται από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων. Αμφότερα τα Τμήματα της Σχολής εδρεύουν στην πόλη της Ορεστιάδας και άρχισαν τη λειτουργία τους το 1999.

Στόχος της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας είναι η παροχή σύγχρονης και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους φοιτητές της και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις επιστήμες της Γεωπονίας, της Δασολογίας και του Περιβάλλοντος.

Η Σχολή διαθέτει προσωπικό με υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, το οποίο συμβάλει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Επίσης, η Σχολή μας ενθαρρύνει τους φοιτητές της να έχουν ενεργή ανάμειξη σε ποικίλες δραστηριότητες, πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές κ.ά., οι οποίες προάγουν την φιλία, την δημιουργικότητα και, εν τέλει, συμβάλλουν στην διαμόρφωση μιας καλύτερης φοιτητικής ζωής.

Από τον διαδικτυακό τόπο της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας, αλλά και σε εκείνους των δύο Τμημάτων της, μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες που σχετίζονται με το διδακτικό και το ερευνητικό έργο που επιτελείται στη Σχολής μας, αλλά και ενημέρωση για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα.

Σπύρος Γαλατσίδας
Καθηγητής
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας

Η Κοσμητεία με την παρούσα σύνθεση απαρτίζεται από τους:

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ: 2021-2022 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Γεωπονίας

και Δασολογίας

Γαλατσίδας Σπυρίδων

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζησαββίδης Χρήστος  Καθηγητής Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας &  Δ.Π.Φ.Π. Τσαντόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής

Πασχαλίδου Αναστασία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Εκλεγμένα Μέλη

Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Δαμαλάς Χρήστος Αναπληρωτής Καθηγητής
Πλέσσας Σταύρος Αναπληρωτής Καθηγητής
Καρελάκης Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Εκλεγμένα Μέλη

Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Αραμπατζής Γαρύφαλλος Καθηγητής
Κυριαζόπουλος Απόστολος  Αναπληρωτής Καθηγητής
Κανταρτζής Απόστολος

Επίκουρος Καθηγητής

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. Φωτιάδης Σιδέρης

Μέλος ΕΔΙΠ – ΤΑΑ

Αλεξούδης Χρήστος

Μέλος ΕΔΙΠ – ΤΑΑ

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π. Γκουγκουρέλας Ιωάννης

Μέλος ΕΤΕΠ – ΤΔΔΠΦΠ

Συμεωνίδης Άγγελος

Μέλος ΕΤΕΠ – ΤΔΔΠΦΠ

Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π. Κατσαρού Ειρήνη

Μέλος ΕΕΠ – ΤΔΔΠΦΠ

Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών Δεν έχει οριστεί

για το ακαδ. έτος 2021-2022

Έχει εκδοθεί πρόσκληση του  κ. Κοσμήτορα της Σ.Ε.Γ.Δ.

με αρ. Πρωτ: ΔΠΘ/ΣΕΓΔ/235/1/1-9-2021

Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Δεν έχει οριστεί

για το ακαδ. έτος 2021-2022