Επικοινωνία


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
Κοσμητεία: Πανταζίδου 193
ΤΚ 68200 – Ορεστιάδα

Κοσμήτορας: Καθηγητής Σπύρος Γαλατσίδας
email: sgalatsi@fmenr.duth.gr

Αν. Προϊστάμενος Γραμματείας: Στέλιος Κουρετσίδης
Τηλ. +30 2552041406
email: skourets@admin.duth.gr