Για Φοιτητές


Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να αποστέλλουν αιτήματα προς τη Γραμματεία, να δηλώνουν Μαθήματα Επιλογής, Κατευθύνσεις και Συγγράμματα.
Μπορούν να ενημερώνονται για την προσωπική τους καρτέλα ηλεκτρονικά (από το Σεπτέμβριο του 2009), μέσω του Συστήματος Διαδικτυακών Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. για τους Φοιτητές: https://unistudent.duth.gr/
Για την πρόσβαση στην παραπάνω ιστοσελίδα είναι απαραίτητη η χρήση προσωπικού κωδικού. Οι κωδικοί παραδίδονται από την αντίστοιχη γραμματεία κάθε Τμήματος με επίδειξη της Ακαδημαϊκής τους Ταυτότητας.

Υπηρεσίες του ΔΠΘ: http://www.duth.gr/
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων – ECLASS: https://eclass.duth.gr/
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – E-MAIL: https://webmail.duth.gr/
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων – DUTH NET: http://noc.duth.gr/
Πρόγραμμα Κινητικότητας ERASMUS: http://erasmus.duth.gr/
Κεντρική Βιβλιοθήκη: http://lib .duth.gr/
Υπηρεσίες Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΔΠΘ – ΔΑΣΤΑ: http://dasta.duth.gr/
Γραφείο Διασύνδεσης: http://career.duth.gr/portal/
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: http://praktiki.duth.gr/

Άλλες Υπηρεσίες και Ηλεκτρονικές Εφαρμογές (εκτός φορέα)
Δήλωση συγγραμμάτων – ΕΥΔΟΞΟΣ: http://eudoxus.gr/
Έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – ΠΑΣΟ: http://academicid.minedu.gov.gr/
Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: http://www.minedu.gov.gr/
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – ΙΚΥ: https://www.iky.gr/
Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ – ΑΤΛΑΣ: http://atlas.grnet.gr/
Οδηγός ΥΠΕΘ για ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: http://www.minedu.gov.gr/index.php/ypotrofies-klirodotimata/